تبلیغات شما اینجا
بستن تبلیغات [X]
انســانها تنهــائیت را پر نمیڪنند …

انســانها تنهــائیت را پر نمےڪنند …
فقط خلــوتت را مےشڪنند
هر چه انســانهای اطرافت بیشتر باشند ،
خلوتت آشفته تر
و تنهــائیت تنهاتر مےشود…

+ تعداد بازدید : 25 |
نوشته شده توسط terme در 2017-01-08T14:53:27+01:00 و ساعت :